Teklif Bedeli İadesi

1. Hizmet Veren, teklif verilmemişve kullanılmamış olması şartıyla, nakliyecilersitesi.org a ödediği teklif bedelini müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [bilgi@nakliyecilersitesi.org/] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.
2. Hizmet Veren’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen talepten vazgeçmesi durumda teklif bedeli iadesi sözkonusu değildir.
3. Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması veya hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali durumunda teklif bedeli iadesi sözkonusu değildir.
4. Hizmet alan, her ne sebeple olursa olsun, işi yaptırmaktan vazgeçerse, teklif bedeli iadesi sözkonusu değildir.
5. Nakliyecilersitesi.org/ Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
6. Hizmet Veren tarafından satın alınan İletişim veya Teklif Verme Hizmeti, teklif verilmemiş olmak kaydıyla satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına konu olabilir. Süresi içinde Cayma hakkı kullanılmadığı veya ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve Nakliyecilersitesi.org/ tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

Değişiklik ve iade talepleriniz için lütfen iletişim sayfamızdaki formu doldurunuz.